Henri Bruks Adams

Henri Bruks Adams

B

  • Bir müəllim əbədiyyətə hökm edən insandır.

F

  • Fəlsəfə: Həllsiz problemlərə verilən aydın olmayan cavablardır.